Připomenutí 25. výročí přijetí deklarace OSN z roku 1981 - Akce k 25. výročí

deklarace 1981 - program

událost

Dne 25. listopadu 2006 si připomeneme 25. výročí vyhlášení Deklarace OSN z roku 1981 o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře. Tato deklarace zůstává základem pro prosazování svobody náboženství a víry na celém světě. Dvacet pět let po svém přijetí zůstává jediným mezinárodním nástrojem pro ochranu lidských práv, zaměřeným výhradně na záležitost náboženství nebo víry.

Zvláštní zpravodaj Organizace spojených národů pro svobodu náboženství a víry je jediným mezinárodním mechanismem, který se výhradně zaměřuje na záležitost náboženství nebo víry. Deklarace z roku 1981 je ústředním dokumentem pro právní rámec, ve kterém působí. Z hlediska této deklarace se posuzuje například otázka, zda se události nebo vládní opatření prošetřovaná zvláštním zpravodajem OSN mají považovat za neslučitelné s mezinárodními normami svobody náboženství a víry.

25. výročí

25. výročí schválení deklarace je vhodným okamžikem, kdy si můžeme připomenout jak historickou potřebu takového mezinárodního nástroje, tak jeho pokračující význam. Za tímto účelem bude uspořádána řada pracovních seminářů, tisková konference a oslava výročí vyhlášení deklarace večerní recepcí.

Mapa